نحوه گرفتن گواهی انحصار وراثت

نحوه گرفتن گواهی انحصار وراثت

18 فروردین 1400
  /  
منتشر شده در ارث
،
مقالات
،

تقسیم ارث و میراث همیشه یک چالش بزرگ در خانواده‌ها بوده و هست. این مسئله پس از مرگ متوفی اهمیت خود را بیشتر نشان می‌­دهد و تنها قانون می­‌تواند از مشکلات مربوط به تقسیم ارث پیشگیری کند. مسائل مربوط به انحصار وراثت و ارث نیز از این قاعده مستثنی نیستند. در این نوشته سعی داریم این مسائل را توضیح داده و علت نیاز به وکیل انحصار وراثت یا وکیل ارث را برای شما بیان کنیم.

انحصار وراثت چیست؟

وقتی شخصی فوت می‌کند، وراث ایشان باید نسبت به گرفتن گواهی حصر وراثت به منظور تقسیم ماترک یا اموال به جامانده و یا پرداخت دیون متوفی اقدام کنند. پس از بررسی و تایید وراث توسط مراجع قانونی، رای صادر خواهد شد که به آن رای انحصار وراثت می­‌گویند.

جالب است بدانید که گرفتن این گواهی توسط وراث، مشمول زمان نمی‌­شود. یعنی وراث می‌توانند حتی چندین سال پس از فوت برای گرفتن گواهی حصر وراثت اقدام کنند.

انواع گواهی انحصار وراثت

در بحث انحصار وراثت، با انواع گواهی مواجه هستیم که برای آشنایی بیشتر شما چند نمونه از آنها را با هم مشاهده می‌کنیم:

گواهی حصر وراثت نامحدود

آقای / خانم ……. به شناسنامه شماره ……. به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و تصویر شناسنامه ورثه درخواستی به شماره ……  تقدیم این دادگاه نموده چنین اشعار داشته است که شادروان ……. به شناسنامه شماره…….. در تاریخ ……….در محل اقامت دائمی خود در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :

پس از تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه و عدم وصول هر گونه لایحه با اعتراض با ارائه وصیت‌نامه سری یا رسمی حسب گواهی متصدی مربوطه و ملاحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره ………. سرانجام در تاریخ ……. در وقت فوق العاده شعبه …… دادگاه عمومی …….. به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل و پس از ملاحظه پرونده، گواهی می‌نماید که ورثه شخص درگذشته منحصر به اشخاص یادشده در بالا بوده و وراث دیگری ندارد و دارایی متوفی پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق می‌گیرد بین وراث ورثه تقسیم می‌گردد.

اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود است.

نمونه گواهی‌نامه انحصار وراثت

نمونه گواهی انحصار وراثت

نمونه دادخواست حصر وراثت نامحدود توسط وکیل

خواهان: …… (نام و سایر مشخصات یکی از وراث کافی می‌باشد)

خوانده: ………. (نام و سایر مشخصات وراث دیگر)

وکیل یا نماینده قانونی: …….. (در صورت داشتن وکیل ، نام و نام خانوادگی وکیل نوشته می شود)

خواسته یا موضوع و بهای آن: (تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت)

دلایل و منضمات دادخواست:

۱– گواهی فوت  2– شناسنامه متوفی 3– کارت ملی متوفی ۴– شناسنامه وراث ۵- کارت ملی متوفی ۶– اظهارنامه مالیات بر ارث ۷- کپی شناسنامه وراث 8– کپی سند ازدواج ۹– استشهادیه

شرح دادخواست : 

با سلام احتراما به استحضار می رساند:
شادروان ………. فرزند …….. با شماره شناسنامه …… در تاریخ …./…./…. در اقامتگاه خود در …… مرحوم گردیده‌اند . نامبرده پیرو مذهب……. می‌باشد و وراث حین الفوت شادروان عبارتند از: ۱) آقا/ خانم …….( همسر دائمی ) ۲- خانم ها ……..(فرزندان متوفی) ۳- آقایان ….. (فرزندان متوفی) که همگی پیرو مذهب …… می‌باشند. دارایی متوفی طبق گواهی مالیات بر ارث پیوست می‌باشد. لذا تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت را به نیابت از موکلینم دارم.

نمونه گواهی فوت متوفی

نمونه گواهی فوت متوفی

بایدها و نبایدهای انحصار وراثت

در مسئله انحصار وراثت، نکاتی وجود دارد که باید آنها را بدانید. از جمله:

 • اگر شخصی غایب یا مفقودالاثر باشد، اموالش را نمی‌توان تقسیم کرد؛
 • اگر بعد از ثابت شدن فوت او، انحصار وراثت و طلبکاران تعیین شدند و گواهی انحصار وراثت صادر شد، هر کس که در این گواهی ذی‌­نفع است، می­‌تواند اقدام کند. مثلاً طلبکاران یا شخصی که مسئول اجرای وصیت است و یا کسی که برای او وصیتی انجام شده، می‌تواند از دادگاه درخواست کند؛
 • مالکیت ورثه نسبت به ترکه­‌ی متوفی در صورتی اجرا می‌شود که تمامی حقوق و دیون ترکه ادا شده باشد. این حقوق و دیون شامل دین‌های مالی متوفی، قیمت کفن میت و وصایای متوفی درمورد ثلث ترکه است؛
 • تا زمانی که کلیه دیون متوفی پرداخت نشود، هیچ کدام از ورثه نمی‌توانند نسبت به اموال متوفی معامله انجام دهند. اگر تا قبل از این نسبت به اعیان ترکه معامله انجام شود، افراد صاحب دین می‌توانند این معامله را بر هم بزنند؛
 • اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می‌برند مجهول باشد، اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی‌برند؛ مگر در موارد خاصی مانند غرق شدن دو نفر که در ماده ۸۷۳ قانون مدنی به آن اشاره شده است؛
 • اگر اشخاصی که بین آنها توارث وجود دارد، بمیرند و تاریخ فوت یکی معلوم و تاریخ دیگری مجهول باشد، فقط آن شخصی که تاریخ فوت او مجهول است، از دیگری ارث می‌برد.

آیا انحصار وارثت اجباری است؟

انحصار وراثت در قوانین ما به صورت مستقیم لازم دانسته نشده، اما در عمل برای این که بتوان از ماترک متوفی استفاده کرد، راهی جز انحصار وراثت باقی نخواهد ماند. ضمن این که در برخی قوانین برای ورثه‌ای که تا مدت ۶ ماه از تاریخ فوت اقدام به اخذ گواهی انحصار وراثت نکند، جریمه‌ای در نظر گرفته شده است.

البته گواهی انحصار وراثت در جایی معنا دارد که متوفی از خود اموالی به جا گذاشته باشد تا بتوان آن را تقسیم کرد؛ در غیر این صورت اگر متوفی فاقد اموال باشد، اساسا نیازی به دریافت گواهی نخواهد بود. همچنین می‌توان بدون گواهی انحصار وراثت از اموال باقی‌مانده با توافق ورثه استفاده کرد، اما این اموال را دیگر نمی‌توان منتقل کرد و به فروش رساند. همچنین برای انجام امور اداری در مورد اموال، نیازمند حضور مالک یا وکیل او هستیم که چون ورثه مالکیت رسمی را به نام خود نکرده‌اند، عملا امکان انجام این امور را ندارند.

جریمه انحصار وراثت

پیش‌تر گفتیم که قانون به طور مستقیم ورثه را مکلف به اخذ گواهی انحصار وراثت نکرده است. اما در قوانین مالیاتی الزاماتی وجود دارد که برای انجام آنها نیاز به دریافت گواهی انحصار وراثت خواهد بود. در قانون مالیات‌های مستقیم، وراث مکلفند ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت فرد، اظهارنامه‌ای را به اداره مالیات تسلیم کنند که حاوی لیست اموال و بدهی‌های متوفی است.

یکی از مدارکی که برای ثبت این اظهارنامه نیاز است، همان گواهی انحصار وراثت است. در قانون جدید چنانچه وراث تا مهلت تعیین‌شده اظهارنامه خود را تسلیم نکنند، به صورت رسمی جریمه‌ای شامل حالشان نمی‌شود. اما هزینه‌های کفن و دفن و همچنین بدهی‌های متوفی از شمول معافیت مالیاتی خارج خواهد شد. چنانچه تاریخ فوت در سال ۱۳۹۴ یا قبل از آن باشد، عدم تسلیم اظهارنامه ظرف ۶ ماه از تاریخ فوت، مشمول جریمه‌ای معادل ۱۰% مالیات متعلقه خواهد بود. البته درصورتی‌که مالیات بر ارث تعیین گردد، تاخیر در پرداخت آن مشمول جریمه تاخیر پرداخت خواهد بود.

گرفتن گواهی حصر وراثت

 • گواهی حصر وراثت اهمیت بسیار زیادی دارد، زیرا برای هر کار حقوقی که وکیل حصر وراثت باید انجام دهد، مثل تمامی نقل و انتقالات اموال متوفی، عملیات ثبتی و غیره، وجود این برگه ضروری است؛
 • این گواهی توسط شورای حل اختلاف محل متوفی صادر می‌شود و در آن میزان ارثی که ورثه دریافت می‌کنند نیز مشخص می‌شود؛
 • در گواهی حصر وراثت باید تاریخ مرگ متوفی مشخص باشد. همچنین وراث، تعداد ورثه و میزان سهم‌الارث آنها به طور واضح معین شوند؛
 • هر زمان که تمامی وراث بر گرفتن گواهی انحصار وراثت رضایت دادند، می‌توانند به یکی از ورثه وکالت بدهند که نسبت به انحصار وراثت اقدام کند.

گواهی انحصار وراثت را از کجا بگیریم؟

مرجع رسیدگی به انحصار وراثت بر اساس قانون، شورای حل اختلافی است که در محل آخرین اقامتگاه متوفی قرار دارد. برای این که روند انحصار وراثت به جریان بیفتد، لازم است یکی از ورثه یا حتی ذینفعان مانند طلبکار متوفی، به شورای حل اختلاف مراجعه کند و با پر کردن دادخواست انحصار وراثت و تحویل مدارک مورد نیاز، صدور گواهی را به جریان بیاندازد.

البته برای ثبت دادخواست نیاز به مراجعه مستقیم به شورا نیست و باید از طریق دفاتر الکترونیک خدمات قضایی اقدام نمود. همچنین یکی از مدارک مورد نیاز برای ثبت دادخواست انحصار وراثت، استشهادنامه محضری است که باید در دفترخانه اسناد رسمی و با حضور ۲ شاهد انجام گیرد.

آیا همه وراث باید وکالت بدهند؟

وکالت دادن ورثه در جایی معنا پیدا می‌کند که بخواهیم ملک یا مالی موروثی را به فروش برسانیم یا در مورد آن عملی حقوقی انجام دهیم. البته همه این کارها صرفا پس از اخذ گواهی انحصار وراثت امکان‌پذیر است. به طور کلی پس از تقسیم ترکه بین وراث، آنها در ملک یا مال مورد تقسیم، مالکیت مشاع پیدا می‌کنند. مثلا اگر خانه‌ای از متوفی مانده است، ورثه به طور شریکی مالک آن خانه خواهند بود. حال اگر این اشخاص قصد فروش خانه را داشته باشند، با توجه به این که همه‌ی آنها مالک محسوب می‌شوند، باید برای فروش حتما رضایت کامل داشته باشند.

بنابراین اگر قرار است مالی موروثی فروخته شود، یا همه ورثه باید در هنگام معامله حاضر باشند و یا به واسطه وکالت‌نامه رسمی، به یکی از ورثه یا شخص دیگری وکالت داده باشند.  چنانچه حتی یک نفر از ورثه حاضر نبوده یا وکالت برای فروش نداده باشد، دفترخانه از ثبت معامله امتناع خواهد کرد.

انحصار وراثت چقدر زمان می‌­برد؟

موضوع زمان به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد و پس از طی شدن مراحل، گواهی آن آماده خواهد شد. معمولا برای انحصار وراثت نامحدود ۴۰ تا ۵۰ روز و برای انحصار وراثت محدود، ۷ الی ۱۰ روز زمان لازم است.

مدت زمان دریافت انحصار وراثت بعد از فوت چقدر است؟

برای دریافت گواهی انحصار وراثت محدودیت زمانی وجود ندارد و هر زمان که وراث تمایل داشته باشند، می‌توانند برای دریافت آن اقدام کنند.

مراحل انحصار وراثت

 • ابتدا باید به شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی مراجعه کرد و فرم‌های مربوطه را تکمیل کرد؛
 • سپس هر یک از وراث باید توسط دو شاهد تایید شده و فرم را امضا کنند؛
 • یکی از وراث باید به اداره دارایی رفته و تکلیف مالیات بر ارث را تعیین کند؛
 • فرم مخصوص انحصار وراثت با امضای تمامی شهود باید به همراه دیگر مدارک در دفتر اسناد رسمی ثبت قانونی شود.

مدارک لازم برای انحصار وراثت

مدارکی که لازم است وراث قبل از مراجعه به شورای حل اختلاف آماده کنند، به شرح زیر است:

 1. گواهی فوت صادره از بیمارستان یا ثبت احوال؛
 2. استشهادیه رسمی (سه نفر گواهی کنند که وراث چه کسانی هستند)؛
 3. عقدنامه و رونوشت آن (درصورتی‌که همسر متوفی در قید حیات باشد)؛
 4. شناسنامه باطل‌شده­ متوفی؛
 5. شناسنامه وراث یا کپی برابر اصل آنها؛
 6. وصیت‌نامه متوفی در صورتی که متوفی از خود وصیت‌نامه­‌ای به جا گذاشته باشد.

چه کسانی می‌توانند برای انحصار وراثت اقدام کنند؟

بد نیست بدانید که برای شناختن ورثه‌ها و کسانی که از دارایی‌ها سهم می‌برند، وراث در سه دسته‌ طبقه‌ اول، طبقه‌ دوم و طبقه‌ سوم تقسیم‌بندی می‌شوند. طبقه‌ اول شامل همسر، والدین، فرزندان و نوه‌ها می‌شود و طبقه‌ی دوم را پدربزرگ و مادربزرگ، خواهر، برادر، فرزندان برادر و فرزندان خواهر تشکیل می‌دهند.

در طبقه‌ سوم افرادی مثل عمو، عمه، دایی، خاله و فرزندان این افراد قرار می‌گیرند. افرادی که در طبقات اول تا سوم قرار گرفته‌اند، به‌ترتیب در اولویت دریافت ارث هستند و درصورتی‌که اولویت اول زنده باشد، اولویت دوم نمی‌تواند برای انحصار وراثت اقدام کند. به‌طور مثال، تا وقتی فرزندان متوفی در قید حیات هستند، این حق برای نوه‌های او وجود ندارد.

افرادی که در طبقات اول تا سوم قرار گرفته‌اند، به‌ترتیب در اولویت دریافت ارث هستند و در صورتی که اولویت اول زنده باشد، اولویت دوم نمی‌تواند برای انحصار وراثت آن اقدام کند. برای مثال، تا وقتی فرزندان متوفی در قید حیات هستند این حق برای نوه‌های متوفی وجود ندارد.

انحصار وراثت آنلاین

با شیوع بیماری کرونا و آنلاین شدن بسیاری از خدمات، عده‌ای معتقدند که مراحل انحصار وراثت را می‌توان به صورت آنلاین انجام داد و نیازی به حضور وراث وجود ندارد؛ درحالی‌که چنین ادعایی صحت ندارد و تاکنون هیچ سامانه‌ای به طور رسمی جهت انحصار وراثت معرفی نشده است.

سامانه آنلاین پیگیری انحصار وراثت

برای پیگیری انحصار وراثت، می‌توان به سامانه سنا مراجعه کرد. سنا یک سامانه اینترنتی به آدرس https://adliran.ir/ است که باید برای ثبت درخواست گواهی انحصار وراثت در آن ثبت‌نام کرد. البته این کار را هم وراث می‌توانند خودشان انجام دهند و یا هنگام مراجعه به دفاتر خدمات قضایی، توسط کارشناس قضایی یا متصدی انجام می‌شود.

انحصار وراثت حقوق بازنشستگی

حقوق بازنشستگی بعد از فوت شخص به وراث پرداخت می‌شود. با توجه به این که حقوق بازنشستگی نیز جزو ماترک متوفی محسوب می‌شود، برای گرفتن آن دریافت گواهی انحصار وراثت الزامی است. در مرحله بعد، باید مدارک زیر را برای ارائه آماده کنید.
مدارک مورد نیاز:

 • شناسنامه؛
 • گواهی فوت؛
 • وصیت‌نامه متوفی؛
 • استشهادیه محضری انحصار وراثت؛
 • عقدنامه یا رونوشت آن.

برای آماده‌سازی استشهادیه محضری، لازم است ورثه فرم استشهادیه را در دفتر اسناد رسمی پر کنند و این فرم به امضای ۳ شاهد برسد. پس از گرفتن فرم استشهادیه، باید به دفتر الکترونیک قضایی مراجعه نمود و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت داده شود.

در مرحله بعد، شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی اقدام به انتشار گواهی حصر وراثت نامحدود در روزنامه می‌کند. یک ماه زمان لازم است تا اگر شخصی ادعای ذی‌نفع بودن دارد، اعلام کند. چنانچه کسی مراجعه نکند، گواهی حصر وراثت نامحدود صادر می‌شود.

انحصار وراثت ماشین به چه صورت است؟

بعد از فوت هر فرد، مجموعه‌ای از دارایی‌های او بین وارثانش تقسیم می‌شود. در جریان انحصار وراثت خودرو هم مثل سایر دارایی‌های فرد متوفی، مراحلی وجود دارد که اگر قصد انجام این کار را دارید، بهتر است از آن‌ها آگاه باشید.

برای انجام مراحل انحصار وراثت خودرو، هم وراث متوفی و هم تمام کسانی که با سند و مدرک ثابت کنند در دارایی‌هایی متوفی (در اینجا ماشین) سهیم هستند، می‌توانند اقدام کنند.

انحصار وراثت سهام عدالت

برای انجام این فرآیند، در ابتدا لازم است ورثه یا وراث، «استشهادیه‌ محضری انحصار وراثت» را در یکی از دفاتر اسناد رسمی تکمیل کنند. انجام این فرآیند تنها با امضای سه نفر به‌عنوان شاهد ممکن است و پس از آن دفتر اسناد رسمی می‌تواند استشهادیه‌ موردنظر را گواهی کند.

مرحله‌ بعد، اقدام از طریق دفاتر الکترونیک خدمات قضایی است. وراث باید در این مرحله دادخواستی مبنی بر صدور گواهی انحصار وراثت را تکمیل کنند تا پس از این کار، دادخواست مربوطه در یکی از روزنامه‌ها چاپ شود.

درج این دادخواست در روزنامه به این دلیل است که این آگهی به انتشار عمومی برسد تا اگر شخصی دیگر هم در این پرونده ذی‌نفع است، خود را به مراجع قانونی معرفی کند.

اظهارنامه مالیاتی در گواهی انحصار وراثت

مثل هر خدمت عمومی دیگر، هنگام انحصار وراثت اموال به‌جامانده از متوفی، باید نسبت به پرداخت مالیات آن اقدام کرد. اگر به هر دلیلی وراث مالیات را نپردازند، نمی‌توانند مراحل انحصار وراثت را به پایان برسانند.

بر اساس قانون و همانطور که در بخش قبل هم گفتیم، هرچه طبقه‌ افراد بالاتر و نسبت آن‌ها با متوفی دورتر باشد، مبلغ مالیات برای آن‌ها بیشتر خواهد شد. بر همین اساس، وراث باید ضمن ارائه‌ اظهارنامه مالیاتی، نسبت خود با متوفی را اعلام کرده و بر اساس دستورالعمل‌های مالیاتی، نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام کنند. به‌طور مثال، میزان مالیات سپرده‌های بانکی برای وراث طبقه‌ اول ۳ درصد، برای وراث طبقه‌ دوم ۶ درصد و برای وراث طبقه‌ سوم ۱۲ درصد است.

برگه استشهادیه محضری برای انحصار وراثت

این مرحله از انحصار وراثت نیز باید در محضر انجام شود و بر اساس آن وراث باید نام سه فرد آگاه را در استشهادیه بنویسند تا آن‌ها گواهی بدهند که متوفی با ذینفعان رابطه‌ نسبی یا سببی داشته است. سردفتر محضر نیز موظف است تمام بندهای استشهادیه را برای هر کدام از شاهدان بخواند.

اعتراض به انحصار وراثت

بر اساس قانون، تنها وراث، ذی‌نفعان و دادستان عمومی آخرین محل اقامت متوفی می‌توانند نسبت به مفاد گواهی انحصار وراثت اعتراض کنند. برای اعتراض به این مراحل، شخص معترض در ابتدا باید به شورای حل اختلاف محل زندگی خود مراجعه کند تا اگر مشکل حل شد، پرونده بسته شود. اگر شورای حل اختلاف نتواند به اعتراض وراث پاسخ بدهد، آنها به دادگاه عمومی یا خانواده معرفی خواهند شد.

فردی که به روند انحصار وراثت معترض است، باید ضمن همراه‌ داشتن مدارک شناسایی خود، گواهی انحصار وراثت صادرشده و همچنین برگه دادخواست اعتراض به انحصار وراثت را نیز به مراجع قضایی تحویل دهد.

انحصار وراثت در صورت بدهی متوفی

چنانچه شخص متوفی بدهی داشته باشد، در ابتدا انحصار وراثت صورت می‌گیرد تا میزان دارایی او مشخص شود. پس از مشخص شدن آن، مبلغ بدهی از میزان دارایی متوفی کسر می‌شود و سپس اموال باقی‌مانده بین وراث تقسیم می‌شود.

انحصار وراثت در صورت عدم همکاری وراث

چنانچه یکی از وراث در انحصار وراثت همکاری نکند، هیچ مشکلی در روند دریافت گواهی انحصار وراثت پیش نمی‌آید و مراحل قانونی آن طی خواهد شد.

وظایف وکیل انحصار وراثت یا وکیل ارث

وظایف وکیل انحصار وراثت شامل بررسی کارهای مربوط به میراث و اموال متوفی و همچنین تقسیم ترکه است. بعد از این که اموال متوفی مشخص شد، مسئله انحصار وراثت به دادگاه ارجاع داده می‌شود. دادگاه با صدور گواهی انحصار وراثت، سهم‌الارث هر فرد را مشخص می‌کند.

در طول انحصار وراثت اگر بین وراث اختلاف یا مشکلی پیش بیاید، این اختلاف باید توسط مشاور یا وکیل انحصار وراثت برطرف شود.

هزینه وکیل انحصار وراثت در سال ۱۴۰۱

باید دقت شود که هزینه‌های انجام انحصار وراثت توسط وکیل به دو بخش تقسیم می‌شود. بخش نخست هزینه‌های اداری آن است که مستقیما به حساب‌های دولتی واریز می‌شود و ربطی به وکیل ندارد. مانند هزینه درخواست گواهی، مالیات بر ارث، هزینه ثبت دادخواست تقسیم ترکه و … .

 اما شخص وکیل برای اقدام در ادارات و پیگیری و مشاوره پرونده، هزینه جداگانه‌ای می‌گیرد که با توجه به محتوای پرونده متغیر خواهد بود. به عنوان مثال اگر ورثه همکاری لازم را انجام ندهند و یا اموال متوفی صورت روشنی نداشته باشد، قطعا وکیل زحمت بیشتری متحمل خواهد شد. بنابراین هزینه وکیل کاملا وابسته به توافق و شرایط پرونده متغیر خواهد بود. اما به طور میانگین و برای پرونده‌های متداول در این زمینه در سال ۱۴۰۱ هزینه‌ای معادل ۳ تا ۵ میلیون تومان برای اجرت وکیل پرداخت می‌شود.

هزینه دادخواست انحصار وراثت در سال ۱۴۰۲

با توجه به اینکه درخواست انحصار وراثت دعوایی غیرمالی محسوب می‌شود، بر اساس بودجه سال ۱۴۰۲ کشوری، رقمی حدود ۲۰۰ هزارتومان برای ثبت این دادخواست باید پرداخت. البته رقم دقیق آن پس از ابلاغیه ریاست قوه قضاییه مشخص خواهد شد.

آیا برای انحصار وراثت حتما باید به وکیل مراجعه کنیم؟

تمام کارهای حقوقی در نگاه اول امری ساده به نظر می‌آیند و بر اساس قانون هر کس می‌تواند امور مربوط به خود را انجام دهد. اما نکته مهم این است که مسائل حقوقی دارای پیچیدگی‌هایی است که اتجام آن توسط متخصص نتیجه بهتری را در بر خواهد داشت. بنابراین در گرفتن گواهی انحصار وراثت، با توجه به اقسام این گواهی، وجود مراحل اداری متعدد، وجود مسائل مالیاتی و … بهتر است که این کار توسط وکیلی که در این زمینه دارای تخصص و تجربه است انجام شود.

مدت زمان انحصار وراثت توسط وکیل

مانند هر کار دیگری، وقتی انجام کار به دست شخص متخصص آن سپرده شود، قطعا انجام آن تسریع شده و مدت زمان کمتری خواهد برد. گاهی افراد به دلیل عدم آشنایی به قوانین و عدم وجود وقت کافی برای پیگیری امور، موجب اتلاف وقت و هزینه خود شده و به نتیجه مطلوب نیز نمی‌رسند. در حال حاضر برای گواهی محدود انحصار وراثت توسط وکیل، مدت زمانی بین ۷ تا ۱۰ روز کاری لازم است. همچنین برای گواهی انحصار وراثت نامحدود نیز مدت زمان تقریبی ۴۰ تا ۵۰ روز کاری توسط وکیل مورد نیاز است. بدیهی است که این مدت برای حالتی است که وکیل متصدی انجام کار باشد و در صورت انجام توسط افراد عادی، این زمان بیشتر خواهد بود.

مراحل انحصار وراثت توسط وکیل

برای اخذ گواهی انحصار وراثت توسط وکیل، کافی است با وکیلی متخصص در این زمینه قرارداد ببندید. از اینجا به بعد تمام امور توسط او پیگیری خواهد شد. به عنوان مثال اگر گواهی فوت اخذ نشده باشد، این گواهی اخذ شده، سپس استشهادیه محضری برای ورثه تنظیم می‌گردد و پس از جمع آوری مدارک مورد نیاز، دادخواست انحصار وراثت از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت و به شورای حل اختلاف ارجاع داده می‌شود. پس اگر شما نیز برای انجام این کار به وکیل مراجعه کرده‌اید، به تسریع روند پرونده خود کمک کرده‌اید.

نقش وکیل انحصار وراثت در دعاوی

طبق آمار موجود در دادگاه‌ها، در سالهای اخیر بسیاری از پرونده‌های دعاوی حقوقی مربوط به تقسیم ارث، میان بازماندگان افراد متوفی بوده است.

در این میان حضور وکیل انحصار وراثت باعث می‌شود که تنش‌ها بدون ایجاد پرونده‌های سنگین در دادگاه­‌ها و صرف هزینه و وقت زیاد به نتیجه برسد.

 یک وکیل انحصار وراثت زبده باید آگاهی و اطلاعات کافی در زمینه مباحث حقوقی، به خصوص مسئله ارث داشته باشد. همچنین باید مسلط به قوانین مربوط به مالیات یا اظهارنامه انحصار وراثت نیز باشد.

مشاوره تلفنی انحصار وراثت

با توجه به این که مسئله ارث و وراثت یکی از مشکلات رایج در بین افراد جامعه است، عده زیادی به دلایل مختلف ترجیح می‌دهند مسائل حقوقی خود را به صورت غیرحضوری حل کنند. پلتفرم حقوقی ترازو در این راستا با ارائه خدمت مشاوره تلفنی سعی کرده است تا خدمات متنوعی را برای عموم مردم فراهم کند. شما عزیزان می‌توانید از طریق تماس با شماره ۰۹۰۲۲۰۰۴۲۴۷، مشکلات حقوقی خود را در خصوص ارث و انحصار وراثت با کارشناسان ترازو مطرح کنید. کارشناسان حقوقی مجرب و متعهد ما در اولین فرصت پاسخگوی شما عزیزان خواهند بود.

مشاوره حقوقی انحصار وراثت

از زمان شیوع بیماری کرونا، بسیاری از خدمات به صورت آنلاین ارائه می‌شوند. پلتفرم حقوقی ترازو به شما کمک می‌کند تا با ثبت درخواست انحصار وراثت، بدون صرف هزینه و زمان، مدارک مورد نیاز انحصار وراثت را بارگذاری کنید تا کارشناسان و وکلای مجرب ما آنها را بررسی کنند و دفعات مراجعه شما برای دریافت گواهی انحصار وراثت، کاهش یابد.

بهترین وکیل انحصار وراثت در تهران

برای پیگیری هرچه سریع‌تر گواهی انحصار وراثت در تهران و همچنین در شهرهای کرج، اسلام شهر و سایر شهرهای استان تهران بهتر است از خدمات وکلای ما در پلتفرم حقوقی ترازو بهره‌مند شوید. استفاده از خدمات وکیل در تقسیم ارثیه و اخذ انحصار وراثت، سبب تسریع روند مراحل کار و و عدم نیاز به حضور ورثه خواهد شد. همکاران ما می‌توانند در اسرع وقت بهترین وکیل انحصار وراثت را به شما معرفی کنند.

سخن پایانی

وکیل انحصار وراثت یا وکیل ارث فردی است که با آگاهی کامل به قانون امور حسبی، مراحل انحصار وراثت برای صدور گواهی را انجام می‌­دهد. این وکیل باید به تمام مسائل و جزئیات وراثت تسلط داشته باشد و کوتاه­‌ترین راه را برای دریافت گواهی انحصار وراثت طی کند. وکیل ارث به افرادی که اطلاعات کافی در رابطه با موضوعات مربوط به میراث را ندارند کمک می‌کند تا به درستی به حقوق خود در این زمینه برسند. وکیل انحصار وراثت باید مهارت و تجربه کافی در حل و فصل پرونده‌های وراثتی را داشته باشد. در پایان، برای حل مشکل خود می‌­توانید از مشاورین ترازو کمک بگیرید.

سوالات متداول

۱. چه مدت بعد از فوت می توان برای انحصار وراثت اقدام کرد؟

برای دریافت گواهی انحصار وارثت محدودیت زمانی وجود ندارد و هر زمان که وراث تمایل داشته باشند می توانند برای دریافت گواهی انحصار وراثت اقدام کنند.

۲. انحصار وراثت چقدر زمان می‌برد؟

معمولا برای انحصار وراثت نامحدود ۴۰ تا ۵۰ روز زمان لازم است و برای انحصار وراثت محدود ۷ الی ۱۰ روز زمان لازم است.

۳. انحصار وراثت چیست؟

وقتی شخصی فوت می‌کند، وراث ایشان باید نسبت به گرفتن گواهی حصر وراثت به منظور تقسیم ماترک یا اموال به جامانده و یا پرداخت دیون متوفی اقدام کنند. پس از بررسی و تایید وراث توسط مراجع قانونی، رای صادر خواهد شد که به آن رای انحصار وراثت می­‌گویند.

۴. گواهی انحصار وراثت چیست؟

وقتی شخصی فوت می‌کند، وراث ایشان باید نسبت به گرفتن گواهی حصر وراثت به منظور تقسیم ماترک یا اموال به جامانده و یا پرداخت دیون متوفی اقدام کنند.

۵/۵ - (۲ امتیاز)

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۴ دیدگاه ثبت شده
جعفر رجبی 18 تیر 1402
پاسخ

سلام : من نوه پسر کوچک متوفی هستم . پدرم نیز در قید حیات نیست . پدر بزرگ در سال ۱۳۳۲ برابر برگه وفات مرحوم شده ورثه اموال را بین خود تقسیم کرده و بعضا فروخته اند . از ورثه مقداری زمین دیمی باقیمانده که بعلت بی توجهی افراد غریبه در آن کشت دیم انجام میدهند . اکنون ورثه میخواهند نسبت به پس گرفتن زمین اقدام کنند . مقداری اسناد قدیمی نیز وجود دارد ما چگونه میتوانیم اقدام کنیم .

کارشناس حقوقی ترازو 27 تیر 1402
پاسخ

سلام و وقت بخیر
از طریق لینک زیر با وکلای ما ارتباط برقرارکنید تا شما رو راهنمایی کنند.
مشاوره حقوقی آنلاین پلتفرم حقوقی ترازو

هلن 10 تیر 1402
پاسخ

آیا کسی که فوت شده و فرزند و همسر داره و مادرش هم زنده است اسم مادرش توی انحصار ورثه ضروریه؟و تو همه دارایی ها سهم داره با توجه به اینکه اون شخص فرزند و همسر داره؟و مادر هم هیچوقت با اون شخص زندگی نکرده ممنون میشم اگه جواب بدید

کارشناس حقوقی ترازو 16 تیر 1402
پاسخ

سلام و وقت بخیر
بله ارث میبره مادر در نتیجه در انحصار وراثت هم اسمش میاد