رجوع به مهریه؛ آیا مهریه بخشیده شده را می توان پس گرفت؟

رجوع به مهریه؛ آیا مهریه بخشیده شده را می توان پس گرفت؟

14 اسفند 1400
  /  
منتشر شده در خانواده
،
مقالات
،

به محض وقوع عقد ازدواج، زن مالک مهریه می‌شود و مرد موظف به پرداخت آن است. حتما شما هم شنیده‌اید که زنی مهریه اش را بخشیده و حالا به هر دلیلی از این کار پشیمان شده است و قصد رجوع به مهریه را دارد. برای همه ممکن است این سوال ایجاد شود که حال که مهریه توسط زن بخشیده شده، آیا او می‌تواند مجددا مهریه خود را طلب کند و یا دیگر راهی برای وصول مهریه نیست؟‌ باید بگوییم که بخشیدن مهریه گرچه در نظر عرف جامعه مشخص است، اما از لحاظ حقوقی ممکن است به اشکال گوناگونی رخ دهد. تنها در حالتی زن می‌تواند مهریه‌اش را مجددا بگیرد که بخشش به نحو هبه صورت گرفته باشد و در برخی از حالات این کار امکان ندارد.

 رجوع از بخشش مهریه چیست؟

مهریه حق زن است و بر اساس قانون، زن مالک مهریه است. بنابراین زن می‌تواند هر رفتاری که تمایل داشته باشد را با مهریه انجام دهد. از جمله این که آن را به شوهر خود ببخشد. در طول زندگی و خصوصا با به میان آمدن بحث طلاق، معمولا زنان تمایل دارند که مهریه بخشیده‌شده خود را مجددا مطالبه کنند. به این کار یعنی مطالبه مجدد مهریه‌ بخشیده شده توسط زن در اصطلاح رجوع به مهریه پس از بخشش گفته می‌شود.

آیا مهریه بخشیده‌شده را می توان پس گرفت؟

سوال مهمی که باید به آن پاسخ داد این است که اگر به هر دلیلی مهریه توسط زن بخشیده شد، آیا امکان مطالبه مجدد آن و رجوع به مهریه برای او وجود دارد یا خیر؟ نمی‌توان به این سوال پاسخ آری یا خیر داد و بسته به موارد مختلف، شرایط متفاوت خواهد بود. برای این که بدانیم در کدام مورد زن می‌تواند به مهریه‌ای که بخشیده رجوع کند، باید نحوه بخشیدن مهریه توسط زن را به طور مجزا بررسی کنیم تا مطلب روشن شود.

۱. اقرار به وصول مهریه

 در این نوع از بخشش، زن با حضور در دفترخانه اسناد رسمی و یا در نزد دادگاه و قاضی اقرار می‌کند که تمام یا مقداری از مهریه مشخص شده در عقدنامه را گرفته است و نسبت به آن ادعایی نخواهد داشت. این اقرار گاه واقعی و گاه صوری است. بر اساس ماده ۷۰ قانون ثبت، اگر زن بتواند ثابت کند که اقرارش فاسد بوده و در واقع چیزی از مرد نگرفته است، این دعوا مسموع بوده و زن می‌تواند با اثبات آن مهریه‌اش را مجددا مطالبه کند. البته باید دانست اثبات صوری بودن اقرار، امری بسیار دشوار خواهد بود.

۲. ابراء ذمه زوج

ابرا‌‌‌‌‌‌ء ذمه عملی است حقوقی که طلبکار در آن به اختیار خود از حقش در مورد مدیون صرف‌نظر می‌کند. در این حالت معمولا زن با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی، سندی را مبنی بر ابراء ذمه شوهر نسبت به مهریه امضا می‌کند. در مضمون این سند، نسبت به شوهر این گونه ذکر شده است که دیگر تو تکلیفی برای پرداخت مهریه به من نداری و جملاتی شبیه آن. در این فرض، چون ابراء یکی از اسباب سقوط تعهد در قانون ما است،‌ مرد دیگر تعهدی نسبت به پرداخت مهریه نخواهد داشت و زن نیز دیگر نمی‌تواند مجددا مهریه اش را مطالبه کند. ابراء مهریه عملی یک‌جانبه از سوی زن بوده و نیاز به قبول مرد ندارد.  

 ۳. هبه مهریه

زن می‌تواند مهریه خود را در قالب عقد هبه به همسرش ببخشد و این امر با الفاظی مانند مهریه‌ام را به تو بخشیدم یا آن را به تو هبه کردم واقع می‌شود. در مورد رجوع به مهریه در حالی‌که زن مهریه را هبه کرده است باید به این موارد توجه داشت.

اگر مهریه به نحو طلب باشد، مثلا ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا مبلغ ۵۰ میلیون تومان وجه نقد، با توجه به ماده ۸۰۶ قانون مدنی که می‌گوید: «هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد، حق رجوع ندارد.» دیگر برای زن حق رجوع به مهریه وجود نخواهد داشت.

اما اگر مهریه عین معین باشد، مثلا ۲ دانگ از خانه مشخص و یا خودرویی مشخص و معین، در این موارد در صورت وجود عین مهریه، زن می‌تواند به مهریه اش رجوع کند. مگر این که هبه معوض بوده باشد و عوض نیز پرداخت شده باشد؛ یعنی در ازای بخشش مهریه به مرد،  مرد نیز مالی را به زن بخشیده باشد. در این حالت یعنی جایی که هبه معوض است، امکان رجوع از هبه دیگر ممکن نیست. البته در مورد هبه مهریه، فروعات زیادی قابل تصور است که در صورت نیاز می‌توانید با مشاورین حقوقی ما درمیان گذاشته و پاسخ سوال خود را دریافت کنید.

۴. صلح مهریه

اساسا عقد صلح برای جایی است که طرفین می‌خواهند قراردادی ببندند که برگشتی در آن وجود نداشته باشد. بنابراین می‌توان در قالب عقد صلح، مهریه را بخشید.  بر اساس قانون مدنی، این عقد لازم بوده و تنها با شرط کردن حق فسخ در ضمن آن یا با توافق دوجانبه، می‌توان آن را برهم زد. البته ممکن است صلح مهریه در ازای مال یا رایگان باشد، اما در هر صورت دیگر قابل رجوع توسط زن نخواهد بود.

۵. بذل مهریه

این عبارت گرچه در مورد هبه مهریه نیز به کار می‌رود، اما به طور خاص در مورد طلاق توافقی کاربرد دارد. طلاق توافقی از لحاظ شرعی در قالب طلاق خلع یا مبارات صورت می‌گیرد. در این نوع طلاق، زن مهریه یا مالی را به مرد می‌بخشد تا در مقابل مرد او را طلاق دهد. به این تملیک کردن اگر مهریه باشد، در اصطلاح  بذل مهریه گفته می‌شود. در مورد حق رجوع در بذل مهریه باید دانست که تا پایان عده، زن حق رجوع به مهریه و مالی که بذل کرده را خواهد داشت. اما با رجوع او به مهریه، مرد هم حق رجوع به زن و برقراری رابطه زوجیت را خواهد داشت. به عبارت دیگر طلاق‌های خلع و مبارات که طلاقی بائن هستند، در صورت رجوع زن به مهریه تبدیل به طلاق رجعی می‌شوند.

شرایط پس گرفتن مهریه بخشیده شده

حال که با اقسام نحوه بخشیدن مهریه آشنا شدیم، به طور خلاصه مواردی که زن حق رجوع به مهریه پس از بخشیدن آن را دارد، بیان خواهیم کرد:‌

 1. اثبات صوری و غیرواقعی بودن اقرار زن مبنی بر دریافت مهریه در دادگاه و مطالبه مهریه؛
 2. هبه مهریه به نحو رایگان به مرد در جایی که مهریه عین معین باشد؛
 3. بذل مهریه در طلاق خلع و مبارات و رجوع به مهریه در زمان عده زن.

در چه صورت زن حق رجوع به مهریه را ندارد؟

مواردی که زن حق رجوع به مهریه خود را ندارد، به طور خلاصه عبارتند از :

 1. اقرار زن مبنی بر دریافت مهریه از جانب شوهر؛
 2. ابراء مهریه توسط زن؛
 3. هبه مهریه‌ای که به نحو دین بر گردن مرد است؛
 4. هبه مهریه‌ای که هبه به نحو معوض باشد و عوض نیز به زن داده شده است؛
 5. در صورتی‌که مهریه هبه شده عین معین بوده و از مالکیت شوهر خارج شده باشد؛
 6. در صورت فوت شوهر؛
 7. در صورت صلح مهریه چه به صورت معوض چه رایگان؛
 8. رجوع به مهریه بذل شده پس از پایان عده در طلاق خلع و مبارات.

بخشیدن مهریه در چه شرایطی رخ می دهد؟

بخشش مهریه گاه در ازای گرفتن حق طلاق، گاه در ازای گرفتن حضانت فرزند و گاهی نیز به صورت رایگان و صرفا به دلایل عاطفی میان زوجین رخ می‌دهد. البته بهتر است که در صورت بخشش مهریه، این کار توسط سند رسمی و در دفاتر ثبت اسناد صورت بگیرد؛ اما می‌توان این کار را به صورت دست‌نوشته و در کاغذهای عادی نیز انجام داد. مشخص است که اسناد عادی قابل انکار و جعل بوده و نیاز به اثبات در دادگاه دارند، ولی اسناد رسمی بی‌نیاز از این امر هستند.

سخن پایانی

بخشیدن مهریه امری است در اختیار زن که می‌تواند بر اساس مصالح شخصی خود به آن اقدام کند. البته نوع بخشیدن از نظر حقوقی با آن چه در نگاه عموم جامعه وجود دارد، اندکی تفاوت داشته و بهتر است برای بخشیدن مهریه حتما با وکلا و مشاورین حقوقی که در این زمینه تبحر دارند مشورت کنید. زیرا در برخی حالات زن امکان رجوع به مهریه را نداشته و در برخی حالات این امکان برای او فراهم خواهد بود. همچنین توصیه ما به شما این است که تمام مواردی که در زمینه بخشیدن یا رجوع به مهریه انجام می‌دهید را در قالب اسناد رسمی مکتوب کرده تا بعدا تردید و خدشه ای در مورد آنها ایجاد نگردد.

سوالات متداول

۱. مهریه بخشیده شده قابل برگشت است؟

تنها در حالتی زن می‌تواند مهریه‌اش را مجددا بگیرد که بخشش به نحو هبه صورت گرفته باشد و در برخی از حالات این کار امکان ندارد.

۲. آیا بذل مهریه قابل رجوع است؟

زن تا پایان عده حق رجوع به مهریه و مالی که بذل کرده را خواهد داشت. اما با رجوع او به مهریه، مرد هم حق رجوع به زن و برقراری رابطه زوجیت را خواهد داشت.

۳. هبه مهریه قابل رجوع است؟

اگر مهریه به نحو طلب باشد، دیگر برای زن حق رجوع به مهریه وجود نخواهد داشت. اما اگر مهریه عین معین باشد، در صورت وجود عین مهریه، زن می‌تواند به مهریه اش رجوع کند. مگر این که هبه معوض بوده باشد و عوض نیز پرداخت شده باشد.

۳.۱/۵ - (۳۲ امتیاز)

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۱۵ دیدگاه ثبت شده
مرضیه 11 اردیبهشت 1403
پاسخ

سلام ۷ سال پیش دز دادگاه گفتم مهریه نمیخواهم بجاش حضانت پسرم را میگیرم دادگاه رای صادر کرد که کل مهریه را بخشیدم ولی در دفترخانه در سند طلاق گفتم مهریه ام را از پدر داماد گرفته ام وفقط از داماد را میبخشم الان که زمینی که از پدر داماد به من رسیده بود پدر داماد به من نمیدهد و ازم شکایت کردند البته زمین سند ندارد و در مشا می باشد فقط در صورت قباله ی دستی عنوان شده بود و شاهدین پای صورت قباله را امضا کردند .ایا میتوانم زمین را پس بگیرم

Roshanak 4 اسفند 1402
پاسخ

سلام خسته نباشید من چند ماه پیش مهریه خودم رابخشیدم بجاش حق طلاق و حضانت پسرم رو گرفتم الان شوهرم به خواست خودش میتونه دوباره مهریه ام رو بهم بده یا دوباره منو مهر کنه؟ ممنون میشم راهنماییم کنید

مصطفی عبداللهی 11 فروردین 1403
پاسخ

سلام وقت بخیر.
پس گرفتن مهریه بخشیده شده یا رجوع از بخشش مهریه زمانی میسر می شود که زن مهریه خود را به شوهرش هبه کرده باشد. به جزء روش هبه، اگر مهریه دین مثل سکه باشد در صورت وجود شرایطی امکان رجوع وجود دارد

ن.ع 2 اسفند 1402
پاسخ

سلام ببخشید خواهر من شوهرش فریبش داده و خواهرم مهریه اش را در ازای گرفتن حق طلاق بخشیده آیا می‌تونه مهریه اش رو برگردونه و داشتن حق طلاق رو فسخ کنه

مصطفی عبداللهی 11 فروردین 1403
پاسخ

سلام وقت بخیر.
پس گرفتن مهریه بخشیده شده یا رجوع از بخشش مهریه زمانی میسر می شود که زن مهریه خود را به شوهرش هبه کرده باشد. به جزء روش هبه، اگر مهریه دین مثل سکه باشد در صورت وجود شرایطی امکان رجوع وجود دارد

سارا 30 آذر 1402
پاسخ

سلام، من یک ماه خیت از همسرم طلاق گرفتم، و هیچی از ایشون نگرفتم، ینی مهریه ،نفقه، و همه حق و حقوقم رو بخشیدم. اما الان پشیمونم و میخوام مجدد درخواست مهریه بدم. میخوایتم بدونم الان باید چیکار کنم؟ از کجا باید شروع کنم درخواستم رو بدم؟

مصطفی عبداللهی 21 فروردین 1403
پاسخ

سلام نمی‌توان به این سوال پاسخ آری یا خیر داد و بسته به موارد مختلف، شرایط متفاوت خواهد بود.
به طور خلاصه مواردی که زن حق رجوع به مهریه پس از بخشیدن آن را دارد:‌
اثبات صوری و غیرواقعی بودن اقرار زن مبنی بر دریافت مهریه در دادگاه و مطالبه مهریه؛
هبه مهریه به نحو رایگان به مرد در جایی که مهریه عین معین باشد؛
بذل مهریه در طلاق خلع و مبارات و رجوع به مهریه در زمان عده زن.

معصومه 1 آذر 1402
پاسخ

سلام وقت بخیر عذر میخوام من یه سوال داشتم ممنون میشم راهنماییم کنین میخواستم بپرسم آیا حقیقت داره وقتی زن مهریه رو بخشید تا یک سال مرد نمیتونه برگردونه؟تا یک سال مرد میتونه مالی رو بنام زن کنه تا یک سال بشه بعد مهریه برگردونده بشه؟

هانیه صابوناتی 17 آبان 1402
پاسخ

باسلام من و همسرم دوسال بود در راه طلاق بودیم بعدش من در دفتر اسناد همه چیزو ببخشیدم به شوهرم حتی بچه ولی الان باهم بخاطر بچم زندگی میکنم حتی الآنم همسرم بهم خرجی نمیده حتی قرص میخوره و مشکل شکاکی داره الان تکلیفم چیست

انسان 17 شهریور 1402
پاسخ

سلام اگر مرد بدون اینکه زن بداند اورا ببرد دفترخانه به بهانه خرید خودرو برگه بخشیدن ۱۰۹سکه از۱۱۴ را امضا بگیرد آیا زن بعد اینکه فهمید چه کلاهی سرش رفته می‌تواند قرارداد امضا شده را باطل کند

مصطفی عبداللهی 28 فروردین 1403
پاسخ

سلام زمانی که زن، چه در دفترخانه اسناد رسمی و چه در نوشته‌ای عادی مهریه خود را ببخشد، به اصطلاح حقوقی هبه کرده است. در این حالت دو نظر وجود دارد: عده‌ای از مراجع معتقدند زوجه می‌تواند به آنچه بخشیده رجوع کند. در مقابل عده‌ای دیگر با استناد ماده ۸۰۶ قانون مدنی معتقدند هرگاه دائن طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.

رضا 11 شهریور 1402
پاسخ

سلام اگر مهریه بذل شده باشد و در متن نوشته شده باشد هر گونه ادعا و اعتراض بعدی را از خود سلب و ساقط کرده باشد آیا می‌تونه رجوع از بذل کنه؟

مصطفی عبداللهی 29 فروردین 1403
پاسخ

سلام امکان رجوع از بذل با توجه به نظر قاضی که سند محضری را ملاک بدأند هست. اما بازهم توصیه می کنم با وکیل مشورت کنید.

زهرا 8 تیر 1402
پاسخ

سلام، من شوهرم چند روز پیش طلاق طلاق توافقی گرفتیم داخل شناسنامه ها مهر طلاق خورد نوشتن مبارات نوبت اول من کل مهریه ام رو گرفتم باقی حقوقم مثل نفقه و… در قبال طلاق بخشیدم. داخل حکم دادگاه تا رجوع به عوض نکرده به بائن تبدیل میشه می خواستم بدونم من در خواست بدم باقی حقوقی که بخشیدم مثل نفقه همه چی غیر مهریه رو می تونم بگیریم، آیا امکان پذیر است.

کارشناس حقوقی ترازو 18 مرداد 1402
پاسخ

وقت بخیر.
بعد از طلاق و سرآمدن مدت عده تکلیف مرد به پرداخت نفقه همسر از عهده او ساقط می شود،