حق طلاق بهتر است یا مهریه؟

حق طلاق بهتر است یا مهریه؟

6 تیر 1401
  /  
منتشر شده در مقالات
،
خانواده
،

حق طلاق چیست؟ آیا حق طلاق بهتر است یا مهریه؟ اینها سوالاتی است که روزانه از ما پرسیده می‌شود. بنابراین اگر شما نیز در این مورد سوالی دارید، مطالعه این مقاله را به شما توصیه می‌کنیم.
حق طلاق امری است که اجرای آن بر اساس قوانین ما، در اختیار مرد است و زن بدون دلیل نمی‌تواند طلاق بگیرد. در واقع حق طلاق منحصرا در اختیار مرد است و مرد برای انجام این حق، به زن وکالت می‌دهد تا خود را طلاق بدهد. طلاق در مواردی هم که زن وکالت در آن دارد، نیاز به رعایت تشریفات و مراحل قانونی دارد.

آیا می‌توان بدون بخشیدن مهریه حق طلاق گرفت؟

حق طلاق در واقع وکالت دادن به زن برای طلاق دادن خودش است، بنابراین نیازی به بخشیدن مهریه ندارد. البته مانند هر شرط دیگری، طرفین می‌توانند در مورد آن توافق کنند که دادن حق طلاق به زن، در ازای بخشش مهریه باشد. همچنین معمولا زن در زمان اعمال این حق، برای آن که حق رجوع (بازگشت به زن) از طلاق برای مرد وجود نداشته باشد، قسمتی یا تمام مهریه را می‌بخشد تا طلاق از نوع طلاق رجعی نباشد و رابطه زوجیت هر چه زودتر پایان یابد.

چگونه حق طلاق بگیریم؟

حق طلاق (وکالت در طلاق) از طرف مرد به زن داده می‌شود. بنابراین روشن است که نیاز به توافق قبلی زوجین و رضایت مرد دارد. دادن این حق می‌تواند به صورت یک شرط ضمن عقدنامه (سند ازدواج) باشد یا به صورت یک قرارداد مستقل که هم در دفترخانه اسناد رسمی و هم در دفترخانه ازدواج و طلاق قابل تنظیم است، باشد. این حق حتما باید به صورت رسمی داده شود تا در محاکم قابل اسنتاد باشد.

چگونه مهریه را ببخشیم؟

مطابق مواد قانونی از لحظه عقد ازدواج زن مالک مهریه می شود و اختیار دارد هر عملی نسبت به آن انجام دهد؛ مثل بخشیدن آن. مرد هم از لحظه عقد بدهکار مهریه می شود و زن می تواند آن را مطالبه کند. هر طلبکاری می تواند طلب خود را به بدهکار ببخشد ، زن هم می تواند از مطالبه مهریه چشم پوشی کند. این بخشش ممکن است هم دردوران زندگی مشترک باشد یا در زمان طلاق در صورتی که قبلا نبخشیده باشد. زن می تواند همراه با عقدنامه و مدارک شناسایی مانند شناسنامه و کارت ملّی در رضایت و سلامت عقلی کامل و داشتن ۱۸ سال تمام ، با حضور در دفترخانه اسناد رسمی ، به موجب سند رسمی مهریه خود را ببخشد یا به صورت دستنوشته ای عادی آن را انجام دهد.

آیا می توان از بخشش مهریه رجوع کرد؟

به طور کلی می توان گفت چنانچه زن از بخشیدن مهریه پشیمان شود و آن را مطالبه کند، امکان رجوع بعد از بخشیدن وجود ندارد. اگربه صورت دستنوشته عادی بخشیده باشد اقرارمحسوب می شود و انکار بعد از اقرار پذیرفته نیست. همچنین اگر به موجب سندی که در دفترخانه تنظیم شده باشد مرد را ابرا کرده باشد، دیگر مرد بدهکار زن نیست و امکان رجوع وجود ندارد. البته در جایی که زن مهریه را در قالب هبه و هدیه دادن به مرد میدهد تحت شرایطی می تواند رجوع کند.

دادن حق طلاق به زن

داشتن حق طلاق برای زن اهمیت زیادی دارد چون طلاق فقط به اراده مرد است و می تواند بدون اینکه دلیل طلاق را ثابت کند و با مشکلی روبه رو شود زن را طلاق بدهد. اما اگر زن بعد از ازدواج در زندگی با همسر خود با مشکل و عدم تفاهم مواجه شود چون در اصل برای زن حق طلاقی وجود ندارد و فقط در موارد استثنائی که در قانون آمده و در صورت اثبات شرایطش می تواند تقاضای طلاق کند، پس زن با داشتن حق طلاق مراحل زمانبر و پیچیده طلاق را آسانتر و درزمان کمتری خود را از این شرایط نامطلوب خارج کند.

از روی دیگر مهریه هم مزایایی دارد تا پس از طلاق پشتوانه ای مالی باشد تا زن از پس زندگی خود برآید اما در سالیان اخیر با وضع قوانین محدودیت هایی در مطالبه آن ایجاد شده به عنوان مثال مطالبه مهریه بیشتراز صد وده سکه بهارآزادی در صورتی ممکن است که زن توانایی مالی مرد را ثابت کند. با این حال معیار دقیقی برای برتر دانستن یکی بر دیگری وجود ندارد و هر شخص بر اساس شرایط و میل خود هر کدام را که مناسب دانست، انتخاب می‌کند.

دادن حق طلاق به زن در ازای بخشیدن مهریه

دادن حق طلاق به زن و بخشیدن مهریه، امری کاملا اختیاری است. بنابراین انجام چنین کاری کاملا به توافق میان زن و شوهر بستگی دارد. البته در بیشتر مواقع، مردان تنها در برابر بخشیده شدن تمام مهریه حاضر به دادن چنین حقی به زن می‌کنند. برای انجام این کار بهتر است که زن و شوهر همراه با یکدیگر به دفترخانه مراجعه و همزمان ضمن دادن حق طلاق به زن، زن نیز مهریه خود را ببخشد و یا ذمه مرد را ابراکند. یادتان باشد که بهتر است این کار همزمان صورت بگیرد تا از بروز مشکل جلوگیری شود.

حتما بخوانید:پشیمانی از طلاق

پشیمانی مرد از دادن حق طلاق به زن

ممکن است پس از دادن وکالت به زن برای طلاق دادن خود، مرد از این‌کار پشیمان شود. آیا ممکن است مرد از این حق خود برگردد؟‌ داسخ بستگی به نوع وکالتی دارد که به زن داده شده است. اگر وکالت به شکل بلاعزل و یا در ضمن عقدلازمی مانند عقد نکاح یا عقد بیع به زن داده شده باشد، امکان برهم زدن این وکالت وجود ندارد. اما اگر این وکالت به صورت مستقل به زن داده شده باشد، امکان فسخ و رجوع از آن برای مرد ممکن است.

وکالت بلاعزل بهتر است یا عادی؟

در وکالت بلاعزل که از نام آن پیداست موکل حق عزل وکیل و برهم زدن عقد وکالت را از خود سلب می‌کند. اما در هرحال این عقد با فوت هریک از طرفین به هم میخورد. وکالت در طلاق که ضمن عقد ازدواج داده می‌شود به صورت بلاعزل بوده و مرد نمی‌تواند وکالت خود را پس بگیرد. اما در وکالت عادی هر یک از طرفین هر وقت بخواهد می‌تواند عقد را برهم بزند و موکل برای عزل وکیل محدودیتی ندارد. با این حال انتخاب هر یک از این نوع به روابط موکل با وکیل ومیزان اعتمادش بستگی دارد.

وکالت بلاعزل در طلاق

گفتیم که زن برای طلاق گرفتن باید وکیل مرد در طلاق خود باشد. اگر بخواهیم وکالت را به شکل بلاعزل منعقد کنیم چند راه وجود دارد. اول اینکه وکالت ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری مانند بیع به زن اعطا شود که این راه مطمین ترین راه خواهد بود. همچنین اگر در خود وکالتنامه شرط شود که مرد حق عزل زوجه از وکالت را از خود ساقط کرد، این وکالت بلاعزل خواهد بود. همچنین اگر وکالتنامه دارای زمان باشد بلاعزل خواهد بود. زمان دار بودن وکالتنامه به این معناست که در وکالتنامه قید شود که مدت اعتبار این وکالتنامه ۱۰ سال یا هر زمان دیگری است.

مزایای داشتن حق طلاق برای زن

مزیتی که داشتن حق طلاق برای زن دارد این است که در صورت بروز مشکل دیگر نیاز به اثبات عسر و حرج و موارد مصرح در قانون برای گرفتن طلاق نخواهد داشت و می‌تواند با در دست داشتن وکالتنامه طلاق، از طریق طلاق توافقی اقدام به طلاق دادن خود از جانب مرد کند.

مراحل طلاق با داشتن حق طلاق

در صورت داشتن حق طلاق از جانب مرد، می‌توان بر اساس طلاق توافقی و یا طلاق از جانب مرد اقدام کرد. البته برای انجام این‌کار حتما نیاز به اخذ وکیل خواهد بود. زیرا گرچه زن خودش در طلاق وکالت دارد اما اجرای آن مستلزم مراجعه به دادگاه بوده و این امر یا توسط خود شخص باید صورت بگیرد و یا وکیل دادگستری دارای پروانه.

وکالت در طلاق ناقص و کامل

برخی از وکالت‌ها که به زن داده می‌شود ناقص است. به این معنا که حق قبول بذل و همچنین اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و یا فرجام‌خواهی در آن بیان نشده است. در این صورت باز هم به حضور زوج نیاز خواهد بود. در مورد طلاق توافقی معمولا زن برای اینکه امکان رجوع را از مرد سلب کند، مالی را یا بخش یا تمام مهریه را به مرد می‌بخشد. این بذل نیاز به قبول مرد خواهد داشت. اگر زن در قبول بذل وکالت نداشته باشد، نیاز به مراجعه مجدد به زوج خواهد بود. همچنین اگر حق اسقاط فرجام‌خواهی و تجدیدنظر به زن داده نشده باشد، برای ثبت طلاق باید مدت ۴۴ روز زمان بگذرد تا حکم قطعیت پیدا کند. اما اگر زن این امور را در وکالتنامه داشته باشد، نیاز به مراجعه به زوج و صبر کردن برای قطعیت حکم وجود نخواهد داشت. به چنین وکالتی در عرف وکالت در طلاق کامل می‌گویند.

سلب حق طلاق از مرد

بر اساس قانون مدنی امکان سلب کردن حق از شخص به نحو کلی ممکن نیست ولی می‌توان به شکلی محدود حقوق را از خود سلب کرد. بنابراین امکان سلب حق طلاق به عنوان حق قانونی مرد وجود ندارد. اما ممکن است طلاق دادن زوجه توسط زوج منوط به رضایت زوجه شود. در اینجا با توجه به استفتائاتی که از مراجع تقلید صورت گرفته، این شرط معتبر دانسته شده است.

سخن پایانی

همانطور که گفته شد حق طلاق تنها برای مرد است و فقط وکالت در انجام آن را می تواند به زن بدهد تا علاوه بر مرد ، زن هم این حق را داشته باشد. در مورد اینکه حق طلاق بهتر است یا مهریه نیز توضیح دادیم اما با توجه به شرایط هر شخص بهتر است مرد وزن برای شناخت حقوق خود و برابر کردن آن در امرازدواج از مشاوره یک فرد آگاه به این حقوق مانند وکیل دادگستری بهره مند شوند تا بهترین راهنمایی متناسب با شرایطشان را دریافت کنند.

۱. حق طلاق چیست؟

حق طلاق وکالت دادن به زن برای طلاق دادن خودش است.

۲. آیا زن با داشتن حق طلاق میتواند طلاق بگیرد؟

در اصل برای زن حق طلاقی وجود ندارد و فقط در موارد استثنائی که در قانون آمده و در صورت اثبات شرایطش می تواند تقاضای طلاق کند. اما با داشتن حق طلاق، مراحل زمانبر و پیچیده طلاق را آسانتر می‌کند.

۳. آیا زنی که حق طلاق دارد میتواند مهریه بگیرد؟

گرفتن حق طلاق مانعی برای دریافت مهریه نیست، اما طرفین می‌توانند در مورد آن توافق کنند که دادن حق طلاق به زن، در ازای بخشش مهریه باشد.

۴. آیا با بخشیدن مهریه میتوان طلاق گرفت؟

حق طلاق وکالت دادن به زن برای طلاق دادن خودش است، بنابراین نیازی به بخشیدن مهریه ندارد. اما طرفین می‌توانند در مورد آن توافق کنند که دادن حق طلاق به زن، در ازای بخشش مهریه باشد.

۳.۵/۵ - (۸ امتیاز)

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *